Kontakt Oss

Hva kan vi hjelpe deg med?
Tlf: 92022270

Vi gjør våre kunder enda bedre!

I de aller fleste organisasjoner spiller de menneskelige ressursene en vesentlig rolle. Menneskene er ofte en avgjørende faktor for om selskapet gjør suksess eller ikke. Uavhengig av om ditt selskap har behov for en ny fast ansatt eller en vikar; Accept Rekruttering  hjelper deg å finne de beste kandidatene slik at din bedrift skal bli enda bedre!
-Få dekket dine kompetansebehovRekruttering

Hos Accept Rekruttering  finner du den kompetansen og de ressursene som er nødvendig for å gjennomføre en optimal rekrutteringsprosess. Vi jobber daglig med rekruttering og bemanning for å dekke våre kunders kompetansebehov.

For at du skal lykkes som leder, er det viktig at du har medarbeidere som er i stand til å realisere din strategi. De riktige medarbeiderne sørger for vellykkede strategiimplementeringer – at de gjennomføres, og at målene blir nådd.

I Accept Rekruttering  jobber vi for å identifisere og rekruttere rett person til rett rolle, fordi vi ser på mennesker som det viktigste bidraget til bedriftens resultater.
Vår kunnskap og erfaring med rekruttering har lært oss en ting: din virksomhet er unik. Derfor trenger du en rekrutteringspartner som kan levere en skreddersydd rekrutteringsløsning for deg – i din sektor. Uavhengig av ditt rekrutteringsbehov – medarbeidere, mellomledere eller ledere

-Fleksibilitet når du trenger det


Vikarleie

I forbindelse med sesongsvingninger, prosjekter, ferier, permisjoner og uforutsette situasjoner kan Accept Rekruttering  bistå med vikarer. Alle våre vikarer er kvalitetsikret gjennom intervjuer, kompetansekartlegging og referansesjekking. Mange har vi dessuten lang erfaring med gjennom tidligere vikaroppdrag for oss.

Accept Rekruttering  har ved vikarutleie det fulle og hele arbeidsgiveransvaret med utbetaling av lønn, skattetrekk, arbeidsgiveravgift, forsikringer, obligatorisk tjenestepensjon m.m. Ved sykefravær betaler Accept Rekruttering  sykepenger til vikaren. Du som kunde betaler kun for utført arbeidstid. Dette gir deg full fleksibilitet.

Ønsker du å ansette en av våre utleide vikarer, tilbyr Accept Rekruttering  full fleksibilitet. Du og vikaren kan etter nærmere avtale med Accept Rekruttering  når som helst inngå et ansettelsesforhold mot et avtalt honorar. Både du og vikaren får tid til å bli bedre kjent med hverandre før dere bestemmer dere for et fast ansettelsesforhold.


– Din partner bør være Accept Rekruttering