Kontakt Oss

Hva kan vi hjelpe deg med?
Tlf: 92022270

Accept Rekruttering leverer leger, spesial sykepleiere, sykepleiere, jordmødre, hersearbeidere osv. til sykehus, kommuner og private aktører.


Vi ønsker å være en god samarbeidspartner og strekker oss langt for å tilfredsstille våre kunder. AcceptRekruttering gjør bemanning enklere. Vi gjør hverdagen din enklere, enten det er behov for totalbemanning av ressurskrevende brukere eller ordinær bemanning ved stor arbeidsbelastning, pasientkøer, permisjoner eller rekrutteringsperioder. Det er viktig for oss at du som kunde skal føle deg trygg med oss som leverandør. 


Uavhengig av om ditt selskap har behov for en ny fast ansatt eller en vikar;

Accept Rekruttering  hjelper deg å finne de beste kandidatene slik at din bedrift skal bli enda bedre!